Политика за поверителност на личните данни

Настоящата политика за поверителност на личните данни („Политиката“) е във връзка с проекта на ДГКВ #WESUPPORTYOU („Проект“). Повече информация за Проекта може да намерите на: wesupportyou.dgkv.com. Политиката описва как ние от „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ („ДКГВ“ или „ние“/ „нас“) събираме, използваме, споделяме и по друг начин обработваме Лични данни, както същите са дефинирани по-долу, за следните лица:

 • Физически лица, кандидати и наши клиенти по Проекта;
 • Лица за контакт с кандидати и наши клиенти по Проекта;
 • Посетители на нашата интернет страница www.dgkv.com, www.linkedin.com/company/dgkv/страница и други онлайн приложения на ДГКВ (всяко от изброените, „Интернет страница“) за Проекта;
 • Други физически лица, за които ДГКВ получава или придобива Лични данни във връзка с Проекта.

В Политиката „Лични данни“ означава информация, която позволява вие пряко или непряко да бъдете идентифицирани като конкретно физическо лице или разпознати.

ДГКВ е българско адвокатско дружество, с ЕИК 175174585, адрес в гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 3.; тел: +359 2 9321100 и интернет страница: www.dgkv.com.

Администратор на Лични данни

Освен ако изрично е посочено друго, ДГКВ е администратор на Личните данни, които ние обработваме във връзка с Проекта, и, съответно, ние отговаряме нашите системи и процеси за обработване на Лични данни да са в съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни.

Адвокатите и сътрудниците в ДГКВ са запознати с Политиката и задължени да я спазват, както и всички други вътрешни правила на ДГКВ относно защита на личните данни.

Събиране на Лични данни

Във връзка с Проекта ние събираме следните Лични данни за посетителите на Интернет страница, за кандидати и клиенти по Проекта и за други физически лица:

 • Основни данни: име, организация, телефонен номер и/или имейл адрес за контакт, други данни за контакт във връзка с Проекта.
 • Данни за регистрация: искания/ заявки за получаване на информационен бюлетин (нюзлетър), абонаменти, сваляне на информация (downloads).
 • Данни за ДГКВ услуги: Лични данни получени от кандидати и/или клиенти относно служители, клиенти, доставчици и други известни на кандидатите и/или клиентите по Проекта физически лица, обратна информация получена от кандидатите и/или клиентите по Проекта.
 • Данни, необходими по закон: идентификационен номер или друг идентификатор, определен по закон, като ЕГН, личен номер, дата на раждане, номер на лична карта/паспорт, данни относно крайния собственик на клиент, данни от правен анализ.
 • Данни за крайни устройства: IP адрес, бисквитки и други данни, свързани с крайно техническо устройство, както и данни за използването на наша Интернет страница.
 • Не събираме специални категории данни.

Ние събираме Лични данни от редица източници, директно от субектите на данни или от наши клиенти, колеги и публично достъпни източници на информация. Когато ДГКВ получава данни от свои клиенти за техни служители, клиенти, доставчици и други физически лица, съответният клиент е отговорен да осигури законосъобразност на предоставянето към ДГКВ на Лични данни за съответните трети лица субекти на данни.

Използване на Личните данни

Целите, за които използваме Лични данни, и правното основание за това са, както следва:

 • За да се свържем с кандидати по Проекта, да преценим дали кандидатурата им съответства на целите на Проекта и да ги приемем за свои клиенти, ние използваме основни данни, данни за регистрация, данни необходими по закон и данни за крайни устройства. Ние обработваме тези Лични данни въз основа на заявлението на кандидатите и по тяхно искане по Проекта, както и защото това е необходимо за изпълнение на задача, която ДГКВ приема, че е в обществен интерес.
 • За да предоставим правен съвет и съдействие и да отговорим на запитвания по правни въпроси на клиенти по Проекта, ние използваме основни данни, данни за регистрация, данни за ДГКВ услуги, данни, необходими по закон, и данни за крайни устройства. За нас е необходимо да обработваме тази информация, за да изпълним задълженията си по договорите с клиенти по Проекта.
 • За да управляваме Проекта и да администрираме отношенията си с клиенти по Проекта, ние използваме основни данни, данни за регистрация и данни за ДГКВ услуги. За нас е необходимо да обработваме тази информация, за да изпълним задълженията си по договорите с клиенти по Проекта и задълженията си по договори с наши доставчици на стоки и услуги.
 • За да направим всяка наша Интернет страница по-интуитивни и лесни за употреба, ние използваме данни за крайни устройства. За реализирането на нашите законни интереси е необходимо да наблюдаваме как всяка наша Интернет страница се използва, защото това ще ни помогне да подобрим представянето и обема на информация на нея и да предоставяме по-качествени услуги на ползвателите на всяка такава Интернет страница.
 • За да защитим сигурността и ефективното функциониране на всяка наша Интернет страница и ИТ системата на ДГКВ, ние използваме основни данни, данни за регистрация, данни за ДГКВ услуги и данни за крайни устройства. За реализирането на нашите законни интереси е необходимо да наблюдаваме как всяка наша Интернет страница се използва, защото това ще ни помогне да открием и предотвратим опити за непозволено увреждане, престъпление или друго противозаконно посегателство спрямо ДГКВ и/или негова Интернет страница. А това ни помага да осигурим за вас сигурно използване на всяка наша Интернет страница.
 • За да направим подходящ маркетинг на Проекта и нашите резултати по него към потенциални клиенти по Проекта и пред професионални организации, групи и класации на юристи и правни кантори, в които ДГКВ участва, ние използваме в обобщен и, при възможност, анонимен вид, основни данни, данни за регистрация, данни за ДГКВ услуги и данни за крайни устройства. За реализирането на нашите законни интереси, както и за изпълнение на задача, която ДГКВ приема, че е в обществен интерес, е необходимо да обработваме тази информация, за да правим подходящ и смислен маркетинг на Проекта и на дейността и възможностите на ДГКВ.
 • За да изпълним задълженията си по закон, свързани, например, с проверка на идентичността на кандидати и клиенти по Проекта, мерките срещу прането на пари, предотвратяване на имами и други, ние използваме данни, необходими по закон, основни данни, данни за регистрация, данни за ДГКВ услуги и данни за крайни устройства. Това обработване на Лични данни е необходимо, за да работим в съответствие с изискванията на закона.

Предоставяне на Личните данни

ДГКВ не планува да споделя Личните данни с трети лица освен с (a) държавни органи, за да изпълни задълженията си по закон, и (б) професионални организации, групи и класации на юристи и правни кантори, в които ДГКВ участва, като в тези случаи предоставя само необходимата информация в обобщен и, по възможност, анонимен вид. Във всички случаи ДГКВ ще разкрива Лични данни на трети лица при стриктно спазване изискванията и ограниченията по закон.

ДГКВ няма да предоставя Лични данни в страни извън ЕИП.

Избор за директен маркетинг

Вие имате контрол върху възможността ние да използваме Лични данни за директен маркетинг. Във всички случаи вие можете по всяко време да изберете да не получавате маркетингови съобщения от нас. Ако желаете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения или да се отпишете от нашия мейлинг лист, моля вижте информацията за това [тук] или се свържете с нас по телефон или имейл.

Бисквитки

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки обеми от данни, които се съхраняват във вашия интернет браузер, крайно устройство или в интернет страница, която посещавате. Някои бисквитки се изтриват след като затворите браузера си, докато други остават дори и след като затворите браузера, за да може след време вие да бъдете разпознати, когато се върнете на вече посещавана интернет страница.

Как ние използваме бисквитки?

На Интернет страница на Проекта ние използва един вид и брой бисквитки. Бисквитката __cfduid се използва за идентифициране на отделни клиенти зад споделен IP адрес и прилагане на настройки за сигурност на база клиент. Бисквитката се използва от Web Application Firewall-a, който ДГКВ използва с цел допълнително ниво на сигурност срещу познати шаблони на уеб атаки и който Web Application Firewall се предоставя под формата на услуга от Cloudflare Inc. Бисквитката _cfduid събира и анонимизира IP адресите на крайния потребител, използвайки еднопосочен хеш алгоритъм на определени стойности, така че да не могат да бъдат идентифицирани лично. Бисквитката е сесийна, която изтича (се изтрива) след 30 дни.

Какви възможности имате, ако искате да няма бисквитки на вашия компютър?

Вие може да прегледате настройките на интернет браузера си, за да изберете бисквитките, които желаете да ползвате. Обикновено тези настройки се намират в менюто „Помощ“ (Help) или „Интернет опции“ (Internet Options). Ако деактивирате бисквитките или ги изтриете в интернет браузера си, има вероятност да не може да достигнете до или да ползвате важни функционалности или възможности на Интернет страницата ни или от вас да се изисква отново да подадете идентификационни данни на влизане в Интернет страницата ни.

Права на субектите на данни

Във връзка със защита на Личните данни,вие имате следните права:

 • Право на информация за и достъп до вашите Лични данни, които ние обработваме;
 • Право на коригиране;
 • Право на изтриване;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение срещу обработването на Лични данни; и
 • Право да оттеглите съгласието си за обработване на Личните ви данни по всяко време.

Освен това имате правопо всяко време да подадете сигнал или жалба във връзка с обработването на Лични данни от ДГКВ до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: [email protected]

Може да упражнявате всяко от посочените права писмено и при условията на закона. 

Ако имате въпроси относно съдържанието или начина на упражняване на правата ви във връзка със защита на личните данни, може да се свържете с нас на посочените по-долу адрес, имейл и/или телефон.

Сигурност на данните

Личните данни, които обработваме във връзка с Проекта са защитени с подходящи технически и организационни мерки, за които ДГКВ отговаря.

Интернет страницата на Проекта е достъпен единствено през криптирана връзка и протокол на криптиране TLS 1.2 и TLS 1.3 с 2048 битов ключ. Данните се криптират преди изпращането им към пощенски сървър под управлението на ДГКВ към специална споделена пощенска кутия, създадена за целта с контролиран достъп на определени лица от ДГКВ, ангажирани с Проекта.

Получените входни данни от вас не подлежат на последваща машинна обработка.

Всички Лични данни се съхраняват на сървър на ДГКВ. Не ангажираме трети лица с обработването на данни по Проекта.

ДГКВ е организация, сертифицирана по стандарт ISO/IEC 27001:2015, и има разработена и внедрена система за управление на информационната сигурност в съответствие със стандарта. 

Други въпроси

 • Какво следва, ако не предоставите Лични данни?
 • Вие не сте задължени да предоставяте всички Лични данни, посочени в настоящата Политика, за да използвате наша Интернет страница или да участвате в Проекта, но някои функционалности няма да работят, ако не предоставите Личните данни. Също така, ние няма да можем да отговорим на вашите правни въпроси и искания за правно съдействие и услуги, ако не ни предоставите необходимата лична информация

 • Използваме ли автоматично обработване на Лични данни без човешка намеса?
 • За Проекта ние не използваме автоматизирано вземане на решения без човешка намеса, включително чрез профилиране, което може да има значение за вас или по някакъв начин да ви засяга.

 • Колко дълго обработваме Личните данни?
 • За маркетинг ние обработваме Лични данни, докато имаме валидно съгласие от субекта на данни.

  За всички останали цели обработваме Личните данни в рамките на законово-определените срокове, когато такива са приложими, или доколкото обработването на данни не е необходимо с оглед конкретната цел. За илюстрация, данни относно кандидати по проекта, които не са одобрени, обработваме до 2 месец от подаване на заявлението, данни за ДГКВ услуги -докато трае Проекта и/или докато предоставим услугите, информация относно предоставен съвет или услуга на клиенти по Проекта- докато трае Проекта, и в обобщен вид – съответно, в продължение на още 1 година след това.

 • Как ДГКВ ще процедира при промяна в тази Политика?
 • ДГКВ може да актуализира настоящата Политика при промяна в Проекта, в нашите услуги по него и/или в нашите вътрешни правила или практики за защита на личните данни. В случай на промяна, актуалната версия на Политиката ще бъде незабавно качена на нашата Интернет страница, а необходимото съгласие за обработване на Лични данни ще бъде поискано отново. Проверявайте периодично за това на Интернет страницата.

  Данни за контакт

  Ако имате въпроси по тази Политика или относно нашата работа с лични данни, може да се свържете с г-жа Елена Младенскаот ДГКВ на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 3, телефон 9321 100, или имейл адрес: wesupportyou(@)dgkv.com.

  гр. София, април 2020 г.