#WeSupportYou

В контекста на световната криза, причинена от COVID-19, адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" стартира проект, с който да помогне на бизнеса да се справи с последствията от ситуацията.

За нас

В контекста на COVID-19, вярваме, че солидарността помага за устойчивост на бизнеса. Като израз на социална отговорност, ДГКВ ще подкрепи българския бизнес и обществото, като дари част от времето си за предоставяне на правни консултации и съвети на малки и средни предприятия, предприемачи и старт-ъпи, които предлагат или планират да предложат иновативни продукти и услуги целящи преодоляване и намаляване на негативните ефекти причинени от кризата, породена от световната пандемия от разпространението на COVID 19.*

Попълнете формуляра, а ние ще се свържем с вас.

*Приложими са условия и ограничения. За повече информация виж Общите условия

Общи условия

С настоящия проект, ние, адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” (“DGKV”) бихме искали да подкрепим иновативни бизнес идеи, продукти и услуги, разработени с цел преодоляване и намаляване на негативните ефекти във всички сектори на икономиката и сфери на обществения живот на територията на страната, които са свързани с кризата породена от световната пандемия от разпространението на COVID-19 (“Проектът”). Осъзнавайки, че малките и средни предприятия, индивидите с иновативни идеи, както и старт-ъпи са едни от най-материално затруднените от COVID-19 кризата, екипът на DGKV изразява готовност да ги подпомогне безвъзмездно с дългогодишната си експертизата в различни сфери на правото за постигане на Каузата (вж. по-долу) и при спазване на тези Общи условия за участие в Проекта (“Общи условия”). Участието в настоящия Проект не дава право на пълно правно обслужване за неограничен период от време или във връзка с въпроси, които не отговарят на изискванията за участие, посочени в настоящите Общи условия.

Каузата

За да участва в Проекта, участникът трябва да има идея, или да предлага продукт или услуга, които способстват за преодоляване и/или намаляване на негативния ефект от кризата породена от световната пандемия от разпространението на COVID-19 и последиците й в един, или повече сектори на икономиката и сфери на обществения живот на територията на Република България (“Каузата”). Предлагането на продукта или услугата и на други пазари, извън Република България, не е пречка за участие. Няма ограничение по какъв начин или в коя сфера на обществения живот се цели постигане на Каузата - икономическа, социална, в сферата на услугите, здравеопазването, образованието, подкрепа на пенсионери или материално затруднени лица, подкрепа на малкия и среден бизнес, разработване на софтуерни продукти и услуги, защита на гражданските права и др.

Формуляр

За да кандидатстване е небходимо да попълните следния формуляр

Контакти

10 Tsar Osvoboditel Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
T: +359 2 932 1100
F: +359 2 980 3586
E: email us W: dgkv.com